Privacy statement

Uw privacy

DVC Machinevision b.v.   (DVC) en haar werkorganisatie acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop DVC persoonsgegevens verwerkt van leden, relaties w.o. prospects, klanten, cursisten en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt DVC zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

  • duidelijk – via deze privacyverklaring - vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze doelstellingen en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is DVC Machinevision b.v. , Minervum 7069, 4817 ZK Breda.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor  DVC uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening aan relaties, verzamelt en verwerkt DVC hiertoe contactgegevens, w.o. uw naam, bedrijf, functie,   (mobiele) telefoonnummer, emailadres en adresgegevens bedrijf:

  • Wanneer u producten en/of diensten van  DVC afneemt. Dit kan via onze website of via onze salesafdeling;
  • Wanneer u contact heeft met DVC. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes, of (panel)onderzoeken, inschrijft voor workshops of informatiebijeenkomsten, gebruik maakt van onze website, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • Om onze relaties  van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij DVC rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze website.

Specifiek voor onze klanten

Bedrijfsgegevens van onze klanten, voor zover het rechtspersonen betreft, vallen als zodanig niet onder de werking van de AVG. Gegevens van particuliere  klanten vallen wel onder de werking van de AVG. De gegevens van de contactpersonen van onze klanten zijn ook aan te merken als persoonsgegevens. Al onze dienstverlening wordt op basis van een overeenkomst van opdracht verleend. Dat is dan ook de grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens. We slaan bijvoorbeeld de naam, functie, geslacht, telefoonnummer en (zakelijk) emailadres van onze contactpersonen op. De gegevens worden verwerkt met als doel onze dienstverlening zo goed en zo efficiënt aan onze klanten te kunnen verlenen. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan een derde, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of wanneer u ons daarvoor expliciete toestemming verleent.

Nieuwsbrief en contactformulier

Wij bieden u een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze  diensten, producten en   ontwikkelingen. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.   

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door  DVC indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar DVC, onder vermelding van 'AVG uitschrijving' naar het mail adres: op@machinevision.nl.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website  gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. 

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt  DVC gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

DVC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien DVC een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop DVC uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in een nieuwsbrief.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: DVC, t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, Minervum 7069, 4817 ZK Breda of e-mail: op@machinevision.nl

DVC Machinevision bv

Hoofdkantoor DVC Machinevision
Minervum 7069
4817 ZK Breda
Nederland

T. +31 (0)76 544 05 88
F. +31 (0)76 541 78 93
E. sales@machinevision.nl

KvK Breda # 14057165
BTW nr NL.80.66.47.772.B01
Bank IBAN NL50RABO0156555603
BIC code RABONL2U