Privacy statement

DVC machinevision B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan DVC machinevision B.V. verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan DVC machinevision B.V. worden verstrekt via de website van DVC machinevision B.V. of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door DVC machinevision B.V., neem dan contact op met de afdeling marketing, telefoonnummer: +31 (0)76-5440588.

Cookies

DVC machinevision B.V. maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken. DVC machinevision B.V. gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken.

Indien u deze website bezoekt worden uw gegevens vastgelegd in een cookie. Indien u dit niet toestaat, kunt u hieronder de button “geen cookies” aanvinken. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van DVC machinevision B.V. wordt verminderd, danwel dat de website van DVC machinevision B.V. geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie:

  • uw inlognaam
  • uw wachtwoord

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website van DVC machinevision B.V. en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Breda, Nederland.

Taal / Language / Langue Nederlands English Français
Bel mij terug Bel mij terug